Protecția Mediului

Campanie de conştientizare-informare publică privind protecţia mediului


Descărcare - Ghid privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice


Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2020-2025

Descărcare - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2020-2025
Descărcare - ANEXA 1 Legislația privind deșeurile care fac obiectul planificării
Descărcare - ANEXA 2 Definiţii
Descărcare - ANEXA 3 Prognoze
Descărcare - Anexa 4 Infrastructura de gestionare a deşeurilor
Descărcare - Raport de mediu pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeirilor 2020-2025, Județul Brașov


Plan de Menținere a Calității Aerului în Județul Brașov 2018-2022


Raport anual aferent 2018, privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Brașov 2018-2022


Raport anual aferent 2019, privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Brașov 2018-2022

Arii naturale protejate


Arii naturale protejate


Situri Natura 2000

Descărcare - Situri Natura 2000 din Judeţul Braşov
Descărcare - Arii de protecţie specială avifaunistică din Judeţul Braşov
Descărcare - Situri de importanţă comunitară din Judeţul Braşov


Informaţii de mediu

Descărcare - Ziua Internaţională a Protecţiei Stratului de Ozon
Descărcare - Ziua Mondială a populaţiei
Descărcare - Lansare Proiect GEF-SGP - Schimbari climatice 2010
Descărcare - Proiect GEF-SGP - Informare activitati 2010
Descărcare - Ziua Mondială a Soarelui
Descărcare - Ziua Mondială a luptei împotriva secetei şi a deşertificării
Descărcare - Ziua mondială a oceanelor
Descărcare - Ziua mondială a mediului
Descărcare - Festivalul narciselor de la Poiana cu Narcise
Descărcare - Ziua europeană a păsărilor
Descărcare - Calendarul evenimentelor ecologice
Descărcare - Legislaţie protecţia mediului


Descărcare - Îndrumar pentru economisirea energiei

Modificat la data de 13 Aprilie 2021

Evenimente în desfășurare