Protecția Mediului

Anunț 09.07.2021

În vederea diseminării informației de mediu cât mai larg privind procedura prevăzută de Directiva SEA privind evaluarea de mediu pentru planuri și programe, titularul planului PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV (2020 - 2025) în județul Brașov”, propus a se implementa în județul Brașov, titular Consiliul Județean Brașov, pune la dispoziția autorităților consultante pe durata procedurii cât și a publicului interesat, următoarele:

  • Planul aprobat;

  • Declarația privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în plan,modul în care raportul de mediu a fost pregătit cu respectarea conținutului cadru și s-au luat în considerare toate informațiile relevante cu privire la efectele de mediu ale planului, măsurile de prevenire, reducere,modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, în comparație cu alte alternative prezentate;

  • Măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.

Documentele mai sus prezentate se află pentru consultare la sediul Consiliului Județean Brașov  b-dul. Eroilor nr.5 de luni până vineri, între orele 9-16 sau la următoarea adresă de internet https://site.judbrasov.ro/page_Protec-ia-Mediului_26.html
Descărcare - PJGD aprobat


Descărcare - Declarație SEA


Descărcare - Aviz STBV


Descărcare - Aviz mediu

Anunț 18.06.2021

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul ”PLANUL  JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV (2020 – 2025)”, în jud. Brașov, titular CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV.  Decizia de emitere a avizului de mediu,  a fost definitivată în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit, convocat în format exclusiv electronic, în data de 16.06.2021, ca urmare a analizării documentaţiei şi a desfăşurării consultărilor publice, potrivit reglementărilor în vigoare. Decizia de emitere a avizului de mediu este afişată la sediul și site-ul a APM Brasov, la sediul și pe site-ul  titularului de plan, respectiv Consiliul Județean Brașov.
Descărcare - Decizie aviz mediu - Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Brașov

Anunț din 11.06.2021

Consiliul Judeţean Brașov cu sediul în jud. Brasov, jud. Brasov, municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5,  în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra finalizării Proiectului de plan şi a Raportului de mediu elaborat pentru acesta, modificate/detaliate cu luarea în considerare a observațiilor din partea factorilor interesați de implementarea planului (public interesat participant, ONG, experţi şi autorităţi), împreună cu formularul  completat  cu soluţiile de rezolvare pentru fiecare problemă semnalată, care este  constituit ca anexă la Raportul de mediu  pentru   PLANUL  JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV (2020 – 2025).

Proiectul  de plan şi  Raportul  de mediu elaborat pentru acesta, modificate/detaliate cu luarea în considerare a observațiilor din partea factorilor interesați de implementarea planului (public interesat participant, ONG, experţi şi autorităţi), împreună cu formularul  completat  cu soluţiile de rezolvare pentru fiecare problemă semnalată, care este  constituit ca anexă la Raportul de mediu elaborate, sunt disponibile publicului la sediul Consiliului Județean Brașov, municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 și pe site-ul Consiliului Județean Brasov: https://site.judbrasov.ro/page_Protec-ia-Mediului_26.html şi la sediul APM Braşov, localitatea Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, de luni pana joi între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14 și pe site-ul APM Brasov: http://apmbv-old.anpm.ro/avize_iunie_2021-142711.

 Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, de luni pana joi între orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14 la sediul Consiliul Judeţean Brașov și la adresa de e-mail a Consiliului Județean Brașov: office@judbrasov.ro şi la sediul APM Brasov și  la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro;

 

 Descărcare - Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2020-2025 revizuit după dezbaterea publică din 03.06.2021


Descărcare - Raportul de Mediu revizuit după dezbaterea publică din 03.06.2021

Campanie de conştientizare-informare publică privind protecţia mediului


Descărcare - Ghid privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice


Plan de Menținere a Calității Aerului în Județul Brașov 2018-2022


Raport anual aferent 2018, privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Brașov 2018-2022


Raport anual aferent 2019, privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Brașov 2018-2022


Raport anual aferent 2020, privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Brașov 2018-2022

Arii naturale protejate


Arii naturale protejate


Situri Natura 2000

Descărcare - Situri Natura 2000 din Judeţul Braşov
Descărcare - Arii de protecţie specială avifaunistică din Judeţul Braşov
Descărcare - Situri de importanţă comunitară din Judeţul Braşov


Informaţii de mediu

Descărcare - Ziua Internaţională a Protecţiei Stratului de Ozon
Descărcare - Ziua Mondială a populaţiei
Descărcare - Lansare Proiect GEF-SGP - Schimbari climatice 2010
Descărcare - Proiect GEF-SGP - Informare activitati 2010
Descărcare - Ziua Mondială a Soarelui
Descărcare - Ziua Mondială a luptei împotriva secetei şi a deşertificării
Descărcare - Ziua mondială a oceanelor
Descărcare - Ziua mondială a mediului
Descărcare - Festivalul narciselor de la Poiana cu Narcise
Descărcare - Ziua europeană a păsărilor
Descărcare - Calendarul evenimentelor ecologice
Descărcare - Legislaţie protecţia mediului


Descărcare - Îndrumar pentru economisirea energiei

Modificat la data de 09 Iulie 2021

Evenimente în desfășurare