Achizitii directe


Servicii de formare profesională pentru proiectul „Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției in administrația Județului Brașov” cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS 152068 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă


Aer condiţionat sala serverelor


Expertiză + DALI cu elemente de SF pentru clădirea din str. Ecaterina Varga nr. 23


Expertiză + DALI cu elemente de SF pentru clădirea din str. B-dul Eroilor nr. 5 (cantina)


Expertiză tehnică+ SF cu elemente DALI Reabilitare DJ 105C Ucea de Jos (DN1)- intersecție Ucea de Sus km 0+000-3+800


Expertiză tehnică + S.F. Modernizare DJ103A, Km 3+950 – Km11+000 – Piste de biciclete și sensuri giratorii


Servicii de formare profesională pentru proiectul „Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției in administrația Județului Brașov” cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS 152068 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.


Servicii de consultanță și elaborare documentație în vederea conformării cu cerințele Strategiei Naționale Anticorupție pentru proiectul „Mecanisme eficiente in vederea prevenirii coruptiei in administratia Judetului Brasov” cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS2


SF coexistență Aeroportul Internațional Brasov cu infrastructură rutieră DJ 103C KM 1+974-4+180 și DJ 101A KM 0+000-0+400


External Experts - Experti externi Servicii de expertiză externă în cadrul proiectului: ”HINGE - Higher bike-transit Intermodality from Good Experiences” (Intermodalitate crescută datorită ciclismului pe baza bunelor practici europene) în cadrul Programul


DIRIGENȚIE DE ȘANTIER in vederea urmăririi execuției lucrarilor pentru obiectivul de investitii REABILITARE DJ105 - ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105, KM 9+400


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER în vederea urmăririi execuţiei lucrărilor obiectivului de investiţii: “Consolidare alunecare de teren pe DJ 104J km 7+850 si km 9+600-10+300 Galați-Calbor-Boholt”


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivele de investiții Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA


SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivele de investiții Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA


Site web Site web


Arhiva - Achizitii directe

Modificat la data de 10 August 2022

Evenimente în desfășurare