Raport 2018, privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în Plan


Descărcare - Raport anual aferent anului 2018, privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în ”Planul de menținere a calității aerului în Județul Brașov 2018-2022”


Descărcare - Hotărârea 104/28.03.2019

Modificat la data de 10 Aprilie 2019

Evenimente în desfășurare