Regulament cu privire la primirea, inregistrarea, repartizarea, rezolvarea, circuitul, redactarea, semnarea, stampilarea, expedierea corespondentei precum si constituirea arhivei in cadrul compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judet


Descărcare - Dispozitia 201 din 2014

Modificat la data de 12 Ianuarie 2015

Evenimente în desfășurare