Serviciul Protecția Plantelor

Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brasov s-a organizat în scopul prestării de activități specifice la solicitarea celor interesați. Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov poate realiza pe baza de comenzi ferme în limita fondurilor alocate și a capacităților tehnice a următoarelor activități publice de interes local:

- Plantare material săditor pe baza solicitărilor clienților;

- Protecția plantelor cultivate, a pădurilor, pășunilor și fânețelor naturale și a altor forme de vegetație utilă, precum și a produselor vegetale depozitate împotriva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor;

- Amenajarea, întreţinerea spaţiilor verzi, activităţi administrative de curăţenie şi igienizare a locurilor publice;

- Acordarea asistenţei tehnice de specialitate pentru producătorii agricoli care execută  activităţi de protecţia plantelor cu mijloace proprii;

- Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în tratarea seminţelor producătorilor agricoli care dispun de utilaje proprii de tratare;

- Dezinfecţia şi dezinsecţia materialului săditor şi de plantare;

- Tratamente fitosanitare la toate culturile agricole: pomi fructiferi, culturi de câmp, vii şi livezi;

- Tăieri arbori pentru rodire, sau ornament;

- Erbicidarea tuturor culturilor la cererea tuturor producătorilor agricoli, persoane juridice şi fizice;

- Execută lucrări de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare a depozitelor de cereale şi a produselor agricole depozitate;

- Aplicarea tratamentelor fitosanitare în situaţia apariţiei agenţilor de dăunare care prin atacul lor pun în pericol producţia agricolă, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ;

- Comercializarea produselor de uz fitosanitar şi alte produse specifice;

- Activități și lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrosia (Ambrosia artemisifolia), pe drumurile publice județene;

- Executarea lucrărilor de curăţenie, igienizare, amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi din zona monumentelor istorice şi a instituţiilor publice aflate în proprietatea Consiliului Judeţean Braşov şi/sau în subordinea acestuia. Toate lucrările efectuate se vor finanţa din Bugetul propriu al Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov, buget aprobat anual prin Hotărârea Consiliului Judeţean, fără a fi decontate; 

- Acţiuni din domeniul igienei şi sănătate publică, în locuri precum: locuinţe, spitale, hoteluri, diverse locuri publice, restaurante, cantine, unităţi industriale, cu profil alimentar, abatoare, depozite, centre comerciale, magazine, mijloace de transport etc;

- În conformitate cu Anexa 5 din cadrul Normativului privind întreținerea și repararea drumurilor publice indicativ AND 554/2002, respectiv:

Plantații rutiere:

 

 

 

 

 

Culturi în pepiniere (ha)

în funcție de speciile existente în culturi

Întreținerea, completările și defrișările de plantații pe zona și în spațiile verzi.

-   curățirea plantațiilor de ramuri uscate, lăstari și drajoni (km drum);

1 ori/an

2 ori/an

3 ori/an

3 ori/an

3 ori/an

-   tăierea pentru regenerare sau corectarea coroanei;

1 ori/an

1 ori/an

1 ori/an

1 ori/an

1 ori/an

-   executarea și verificarea legăturilor la tutorii plantației tinere și alte învelișului de protecție contra rozătoarelor precum și completarea tutorilor lipsă (buc. puiet);

2 ori/an

2 ori/an

2 ori/an

2 ori/an

2 ori/an

-   săparea în jurul arborilor de pe zonă (buc.);

3 ori/an

3 ori/an

3 ori/an

3 ori/an

3 ori/an

-   formarea lighenelor, udarea și mușuroirea la plantații tinere (buc.);

3 ori/an

3 ori/an

3 ori/an

3 ori/an

3 ori/an

-   combaterea dăunătorilor la plantații (ha);

la semnalarea atacului dăunătorilor

-   completarea plantației pe zonă și în perdelele de protecție (buc.);

2 ori/an

2 ori/an

2 ori/an

2 ori/an

2 ori/an

-   tăierea arborilor atacați de boli, bătrâni, uscați, deformați sau rupți, precum și a celor care afectează siguranța circulației (buc./m3).

potrivit programului elaborat

- Activități de montare semne de circulație și parazăpezi pe drumurile județene;

- Achiziționare, plantare și întreținere perdele forestiere de protecție pe bază de comandă de la Consiliul Județean Brașov;

- Întreținere trasee piste de biciclete aparținând Consiliului Județean Brașov.

Executarea acestor lucrări se face la solicitarea Direcției Drumuri Județene și Servicii Publice sau a vicepreședintelui Consiliul Județean Brașov care coordonează activitatea Direcției Drumuri Județene și Servicii Publice. Toate lucrările efectuate se vor finanța din Bugetul propriu al Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov, buget aprobat anual prin Hotărârea Consiliului Judeţean, fără a fi decontate.

- Activități de intervenție în caz de necesitate cu utilaj PRB (NACELĂ) pentru clădiri din patrimoniul Consiliului Județean Brașov, pe bază de comandă;

- Activități de amenajare și întreținere spații verzi, achiziționare și plantare material săditor la Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav pe bază de comandă de la Consiliul Județean Brașov. Lucrări de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în cadrul terminalului, construcțiilor anexe ce aparțin Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. Lucrări de curățare, spălare fațadă clădire din cadrul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav;

- Activități de administrare și exploatare a terenului proprietatea Consiliului Județean Brașov, localizat pe strada G. Coșbuc, nr.2, prin practicarea activității de tenis de câmp, pe perioada verii și a activității de patinaj, pe perioada iernii, în baza tarifelor stabilite prin Hotărâre a Consiliului Județean Brașov. 

 

JICA RADU  - DIRECTOR


Adresă: 

Str. Lânii, nr. 47, Brașov; 

Str. G. Coșbuc nr.2, Brașov; 

Str. Cenușii, nr. 89, Prejmer.


Telefon: +40268/442.567


E-mail: 

protplant2001@yahoo.com;

contact@bazasportivaolimpia.ro;

bazasportivaolimpia@yahoo.com;

bazasportivaolimpia@gmail.com.Modificat la data de 15 Februarie 2023

Evenimente în desfășurare