Serviciul Protecția Plantelor

Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brasov s-a organizat în scopul prestării de activităţi specifice la solicitarea celor interesaţi, producători agricoli sau alţi beneficiari. SPJPP Braşov poate realiza pe baza de comenzi ferme în limita fondurilor alocate şi a capacităţilor tehnice a urmatoarelor activităţi publice de interes local:

1. combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor cu mijloacele existente în dotare, la toate culturile agricole, pentru toţi producatorii agricoli, la solicitarea acestora;

2. acordarea asistenţei tehnice de specialitate pentru producătorii agricoli care execută activităţi de protecţia plantelor cu mijloace proprii;

3. adaptarea şi aplicarea tehnologiilor de combatere integrală a bolilor dăunătorilor şi buruienilor la condiţiile specifice fiecarei zone;

4. tratamentul chimic al seminţelor cu mijloace existente în dotare;

5. acordarea asistenţei tehnice de specialitate în tratarea seminţelor producătorilor agricoli care dispun de utilaje proprii de tratare;

6. dezinfecţia şi dezinsecţia materialului săditor şi de plantare;

7. dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea depozitelor de cereale şi a produselor agricole depozitate;

8. aplicarea tratamentelor fitosanitare cu finanţare din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei sau din bugetele locale în situaţia apariţiei agenţilor de dăunare care prin atacul lor pun în pericol producţia agricolă, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ;

9. combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în parcuri şi spaţii verzi, precum şi pe aliniamente de utilitate publică - căi rutiere, căi ferate, linii de tranvai, etc.;

10. acţiuni din domeniul igienei publice: dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea în spaţii publice, platforme de depozitare a gunoiului menajer în gospodăriile populaţiei, în locuinţe, etc.;

11. aprovizionarea, din producţia internă sau din import, a produselor de uz fitosanitar şi pentru igiena publică, necesare prestărilor de servicii către solicitanţi sau pentru comercializare;

12. comercializarea produselor de uz fitosanitar şi alte produse specifice en gross sau cu amănuntul;

13. microambalarea produselor de uz fitosanitar pentru comercializarea către populaţie; 14. înfiinţarea unei reţele de fitofarmacii în teritoriul judeţului;

15. comerţ cu maşini, utilaje şi aparatură specifice aplicării tratamentelor;

16. comercializarea de îngrăţăminte chimice, seminţe, material săditor şi a altor materii şi materiale necesare producătorilor agricoli;

17. organizarea şi realizarea activităţii de dezinfecţie şi dezinsecţie a mijloacelor de transport în puncte vamale; 18. alte activităţi specifice.

 

Scurtu Gabriel - Director

Adresă: Str. Lânii, nr. 47, Brașov; Str. Hurez, nr. 1, Făgăraș; Str. Cenușii, nr. 89, Prejmer
Telefon:+40268/442.567
Email:protplant2001@brasov.astral.roModificat la data de 29 Martie 2017

Evenimente în desfășurare