Strategia Nationala Anticoruptie


Descărcare - Scrisoare de aderare la Strategie - Consiliul Județean Brașov


Descărcare - Anexa 1 - DECLARAŢIE DE ADERARE


Ghidul pentru dezvoltarea planurilor sectoriale de acțiune pentru implementarea SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale

Modificat la data de 16 Decembrie 2016

Evenimente în desfășurare