Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Date de contact:
Director: BRATOSIN LAURA
Adresa: Sânpetru, str. Meschendorfer nr. 443 A
Tel: 0268/360664
Fax: 0268/360412

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU a fost înființată în baza Hotarârii Consiliului Județean Brașov cu nr. 268/03.07.2003 ca instituție publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea secției din Sânpetru a Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov.

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru este o instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov, care acordă servicii medicale și de îngrijire precum și servicii sociale persoanelor cu afecțiuni pulmonare. Aceste servicii sunt administrate și gestionate în baza unei planificări riguroase și cu respectarea legislației în vigoare. Locația în care este amplasată unitatea este una deosebită, fiind la poalele dealului Lempeș situate în extravilanul comunei Sânpetru, într-un cadru natural generos.

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru acordă următoarele tipuri de servicii: servicii sociale – informare cu privire la diferite drepturi şi facilitarea accesului la prestaţiile sociale, sprijin privind deplasarea în scopul plăţii unor servicii şi obligaţii curente, ajutor pentru menaj şi cumpărături, igiena spaţiului de locuit, igiena eliminărilor, consiliere psihologică cu familia în vederea restabilirii legăturilor cu aceasta; servicii medicale –  radiologii/bronhoscopii, monitorizarea parametrilor fiziologici, administrarea medicamentelor, îngrijirea plăgilor simple; servicii socio-medicale – igiena persoanei, alimentarea persoanelor imobilizate, servicii de de recuperare fizico-motorie şi senzorial-cognitivă, însoţirea persoanei la serviciile medicale acordate de alţi furnizori.

 

http://www.uamsp.ro/Modificat la data de 27 Martie 2017

Evenimente în desfășurare